Ervaringsdeskundigheid

Binnen ons Hersenletselcentrum Noord vinden wij de ervaring van de mensen met hersenletsel zelf en hun mantelzorgers erg belangrijk.  In onze werkgroepen en bij onze voorlichtingen, presentaties of workshops streven we ernaar dit altijd samen met ervaringsdeskundigen vorm te geven.  

Om de eigen kennis en ervaring en die van anderen in te kunnen zetten als ervaringsdeskundige, hebben we samen met de Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie, een cursus ontwikkeld: EDNAH. EDNAH staat voor ErvaringsDeskundig Niet-Aangeboren Hersenletsel. 

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ervaringsdeskundigheid? Dan kunt u contact opnemen met  Ada Koops, ervaringsdeskundige. Zij vertelt u er graag over.  
U kunt uw mail sturen naar  Ada Koops
 
 

Contact met een groep ervaringsdeskundigen?

Dat kan bijvoorbeeld via de patientenvereniging Hersenletsel.nl:

Agnes HiemstraOf kijk op hun facebook: