Geslaagd!

Op 27 juni 2018 is ook de derde cursistengroep EDNAH is geslaagd! En daar zijn we trots op! EDNAH is de basiscursus Ervaringsdeskundigheid Niet Aangeboren Hersenletsel. Deze cursus wordt gegeven aan de Hanze Hogeschool Groningen, Lectoraat Rehabilitatie.  De cursus is ontwikkeld in samenwerking met enkele leden van de Klankbordgroep Groningen en Drenthe van het Hersenletselcentrum Noord.

Afbeelding Geslaagd!