Groepsvoorlichting

De Hersenstichting verzorgt regelmatig groepsvoorlichting voor organisaties. De lezingen zijn bedoeld voor bijvoorbeeld leden van verenigingen, ouderenbonden, docenten of ouders van pubers. Heb je als convenantpartner belangstelling hiervoor? Laat het ons weten.  

Afbeelding Groepsvoorlichting