Leg de link met hersenletsel

Deze nieuwe campagne gaat van start op 19 november 2018. Zoals bekend krijgen mensen met hersenletsel in de chronische fase nog heel vaak niet of te laat de juiste zorg. Op veel fronten wordt daaraan gewerkt maar we zijn er nog niet. Één van de oorzaken is dat hersenletsel en de ondersteuningsmogelijkheden nog onvoldoende bekend zijn bij generalistische verwijzers zoals de huisarts.

Initaitefnemer voor deze (neutrale) campagne is Hersenz. Voor meer informatie en steunen van de campagne als organisatie zie het persebericht en het communicatieplan,  en de site .  

Als individu kan iedereen meedoen door zich op te geven als social media ambassadeur. 

Afbeelding Leg de link met hersenletsel