POH-ers en huisartsen: denk vaker aan hersenletsel! (handig stroomdiagram)

POH-ers en huisartsen: denk vaker aan hersenletsel! (handig stroomdiagram)

Bron: nieuwsbrief Hersenletsel Net Overijssel week 47 / 2019

Het stroomdiagram is speciaal ontwikkeld voor huisartsen (en praktijkondersteuners) door Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL), Maastricht University en SGL, met steun van de Hersenstichting. Hersenletsel kan op de lange termijn tot veel problemen leiden en is een belangrijke oorzaak van blijvende invaliditeit. Toch worden aandoeningen als CVA en traumatisch hersenletsel nog steeds vaak gezien als acute incidenten waarvoor vooral in de eerste periode zorg nodig is. De meeste getroffenen keren na de acute opvang en mogelijke revalidatiebehandeling weer terug naar huis waar de huisarts vaak de enige zorgverlener is met wie de patiënt contact heeft. Bij aanhoudende klachten en problemen bij het oppakken van activiteiten en rollen zal de patiënt dan ook vaak de huisarts raadplegen. Dat geldt ook voor de naastbetrokkenen die vast kunnen lopen zonder dat de patiënt zelf mogelijk veel problemen ervaart. Uit de klinische praktijk en onderzoeksresultaten is bekend dat een aanzienlijk deel van de hersenletsel patiënten op de lange termijn niet de juiste zorg ontvangt, terwijl er in Nederland voldoende en goede zorg beschikbaar is (zie bijvoorbeeld Hersenstichting rapport Navigeren naar herstel, 2011). Een van de mogelijke redenen daarvoor is de erkenning en herkenning van de lange termijn problematiek door de huisarts.

De doelstelling van het huidige project is daarom een tool te ontwikkelen die de huisarts kan helpen om de lange termijn gevolgen van hersenletsel beter te herkennen en gericht door te kunnen verwijzen naar gepaste vervolgzorg. De uitgangspunten bij de ontwikkeling van de tool waren dat deze moet aansluiten bij de huidige werkwijze in de huisartspraktijk, in slechts enkele minuten gebruikt kan worden en een beslisboom-achtige structuur heeft. De tool  is inmiddels klaar en wordt momenteel geëvalueerd op bruikbaarheid in de huisartspraktijk. Zodra deze evaluatie gereed is zal de tool l via een artikel in een vaktijdschrift voor huisartsen verspreid worden en beschikbaar worden gesteld via relevante websites. De contactpersoon voor dit project is Caroline van Heugten 

Afbeelding POH-ers en huisartsen: denk vaker aan hersenletsel! (handig stroomdiagram)