Zorgstandaard traumatisch hersenletsel (toolkit)

Hersenletselcentrum Noord is als regio betrokken geweest bij de pilot implementatie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen, geinitieerd door de Hersenstichting. Het resultaat is een toolkit.  
Zie ook de video met Joukje van der Naalt, neurotraumatoloog, UMCG: `Waarom aan de slag met de Zorgstandaard?` 

Er  is ook een zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen en jongeren. Daarmee zijn we als regio in de voorbereiding. 
Zie ook het beeldverslag van slotbijeenkomst pilotfase - Zorgstandaard THL K&J.

Afbeelding Zorgstandaard traumatisch hersenletsel (toolkit)