Missie

Wij willen samenwerken met hersenletsel-getroffenen en hun naasten in het weer oppakken van hun leven, het benutten van hun talenten en het streven naar eigen regie. Dit willen we doen door ons te richten op:

 • Het versterken van de eigen kracht 

 • Het versterken van de omgevingskracht 

 • Het versterken van de netwerkkracht 

Om zo de formele en informele hulpbronnen te stroomlijnen en op maat in te kunnen zetten.

Visie

 • Met behulp van de kennis en ervaring van de hersenletsel-getroffenen en hun naasten en met inzet van ervaringsdeskundigen, naast de professionals, ondersteunen in het opnieuw vormgeven (in eigen regie) van het leven na hersenletsel, met name in de chronische fase.
   
 • Met behulp van de kennis en ervaring van de hersenletsel-getroffenen en hun naasten en met inzet van ervaringsdeskundigen, versterken van het netwerk gericht op de schakels in het zorgtraject, met name in de overgang naar de chronische fase.
   
 • Hersenletselcentrum Noord slaat een brug tussen zorg en welzijn en laat getroffenen met hersenletsel, hun cliëntsysteem en hulpverleners op slimme en efficiënte wijze(n) samenwerken om de regievoering, zelfredzaamheid en (maatschappelijke en zo mogelijk economische) participatie te optimaliseren.
   
 • Hersenletselcentrum Noord faciliteert goede samenwerking en aansluiting van het netwerk in de regio op basis van de vraag van cliënten, inzet van ervaringsdeskundigen en een heldere werkwijze. Dat betekent dat er één laagdrempelig loket met daarachter samenwerking van alle belanghebbenden.