Missie

Wij zijn een netwerk van organisaties gespecialiseerd in hersenletsel en willen dat de hulpbronnen voor mensen met hersenletsel en hun omgeving zichtbaar, adequaat, toegankelijk en bereikbaar zijn, afgestemd op ieders persoonlijke situatie. Zodat de mensen met hersenletsel weer tot hun recht komen en zicht te hebben op de eigen talenten en in eigen regie hun leven weer kunnen oppakken na hun hersenletsel.

Visie

  • Met behulp van de kennis en ervaring van de hersenletsel-getroffenen en hun naasten en met inzet van ervaringsdeskundigen, naast de professionals, ondersteunen in het opnieuw vormgeven (in eigen regie) van het leven na hersenletsel, met name in de chronische fase.
     
  • Met behulp van de kennis en ervaring van de hersenletsel-getroffenen en hun naasten en met inzet van ervaringsdeskundigen, versterken van het netwerk gericht op de schakels in het zorgtraject, met name in de overgang naar de chronische fase.
     
  • Hersenletselcentrum Noord slaat een brug tussen zorg en welzijn en laat getroffenen met hersenletsel, hun cliëntsysteem en hulpverleners op slimme en efficiënte wijze(n) samenwerken om de regievoering, zelfredzaamheid en (maatschappelijke en zo mogelijk economische) participatie te optimaliseren.
     
  • Hersenletselcentrum Noord faciliteert goede samenwerking en aansluiting van het netwerk in de regio op basis van de vraag van cliënten, inzet van ervaringsdeskundigen en een heldere werkwijze. Dat betekent dat er één laagdrempelig loket met daarachter samenwerking van alle belanghebbenden.