Samenwerking IWP

We hebben in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Lectoraar Rehabilitatie is de basis cursus EDNAH - Ervaringsdeskundigheid Niet Aangeboren Hersenletsel - ontwikkeld. 

Daarnaast heeft Hersenletselcentrum Noord zich aangesloten bij de IWP - InnovatieWerkPlaats - Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn. 

http://iwpervaringsdeskundigheid.nl/

 

 

Afbeelding Samenwerking IWP